Projecten

Projecten

Business analist / Informatiemanager

Stichting ten behoeve van verdelingen van gelden voor uitvoerende kunstenaars
Business analist / Sr Repartitiemedewerker
mei 2020 – heden

Ik ben verantwoordelijk voor het mede opstellen van verbeterdoelstellingen en uitvoeren van het verbeterplan. Adviserend over verbeteringen van data en werkwijzen. Diverse ondersteuning in de dagelijkse (repartitie)werkzaamheden. Hierbij ben ik ook verantwoordelijk voor de algehele procesoptimalisatie, verdere implementatie van Power BI, inzichtelijk maken van onregelmatigheden in de data, verdeling van buitenlandse doorbetalingen, etc.

Stichting ten behoeve van regelgeving en onderzoek voor grond-, water- en wegenbouw en verkeerstechniek
Informatiemanager
september 2019 – april 2020


Verantwoordelijk voor het vertalen van de informatiebehoefte die vanuit de verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de organisatie ontstaan en voor het uitvoeren van data analyses. Ik vertegenwoordig hierbij de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening. Samen met mijn team zorg ik ervoor dat er voorzien wordt in de informatiebehoefte van de gebruikers op een wijze die breed binnen de organisatie gedragen wordt. Hierbij ben ik ook verantwoordelijk voor de vormgeving en gebruiksgemak. Ik werk op strategisch en tactisch niveau. Ik voer de regie over de projecten om er zo voor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten op de doelstellingen voor de lange termijn.

Projectbegeleiding

Stichting ten behoeve van verdelingen van gelden voor uitvoerende kunstenaars
Projectbegeleider
juli 2016 – juni 2019


Projectbegeleiding met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van een maatwerk ERP-/backofficesysteem tbv uitbetalingen aan uitvoerende kunstenaars, het opstellen en in kaart brengen van de functionele specificaties en de daarbij behorende koppelingen.

Business Intelligence

Stichting in landgoedbeheer
Business intelligence consultant
februari 2017 – december 2018

Dashboard geïmplementeerd bij stichting die als doel heeft de instandhouding van het natuurschoon en landschappelijk karakter van landgoederen in de Achterhoek

Herstructureringsmaatschappij
Business intelligence consultant
september 2017 – september 2018


Voor een herstructureringsmaatschappij in Overijssel heb ik een dashboard gemaakt met QlikSense. Met dit dashboard konden zij betere investeringskeuzes maken en hadden ze meer inzicht in de financiële administratie.

AVG-begeleiding

Internationale school
AVG-adviseur
maart 2018 – december 2018


Bij een internationale school heb ik een adviserende rol vervuld voor de Data Protection Officer. Gedurende het traject werd de DPO wegwijs gemaakt met betrekking tot de huidige privacywetgeving. Diverse vraagstukken hebben we behandeld en telkens weer een passende oplossing gevonden.

Distributeur van optische producten
AVG-adviseur
maart 2017 – december 2018


Deze distributeur van optische producten in de Benelux vroeg hulp bij de implementatie van de AVG. Omdat deze organisatie een Japans moederbedrijf heeft, wilden ze zeker weten dat de privacywetgeving goed geïmplementeerd werd binnen de bedrijfsprocessen. Om de bewustwording van de medewerkers te vergroten werd een workshop gehouden waarbij men op een interactieve wijze kennis kan maken met de AVG.

Pakketselectie

Groothandel tuinmeubelen
juli 2018 – december 2018


De groothandel in tuinmeubelen groeide uit het huidige ERP-systeem. De leverancier kon niet meer mee met het tempo waarin de organisatie groeide en met het tempo waarin de organisatie mee wilde met de tijd. Hierdoor werd besloten het huidige ERP-systeem te vervangen. Omdat het bedrijf kritische software betreft vroegen ze mij om dit proces te begeleiden.

Procesoptimalisatie

Middelgrote zorginstelling
september 2018 – december 2018


Bij een middelgrote zorginstelling het huidige debiteurenproces (schematisch) in kaart gebracht met daarbij het ultieme plaatje van het proces wat zou ontstaan na implementatie van alle stappen van het opgestelde Plan van Aanpak. Samenwerken met de klant stond centraal. Vooral het “meenemen” van de medewerkers in het traject om weerstand te voorkomen was een belangrijk aspect.

Groothandel blikverpakkingen
september 2018 – december 2018

Deze groothandel in blikverpakkingen (o.a. verfblikken) wilde weten of het mogelijk is om efficiënter te werken. hierbij mocht worden meegenomen dat het huidige ERP-systeem mogelijk vervangen werd. Hiertoe zijn alle processen in kaart gebracht en besproken. Tevens zijn de eisen en wensen voor het nieuwe ERP-systeem geïnventariseerd. Dit leidde tot een totaal plaatje met geoptimaliseerde processen en een RFI welke verder meegenomen wordt bij de softwareselectie.